درباره پروژه ساز

شرکت پروژه ساز مهندسین مشاور و مجری طرح های صنعتی و ساختمانی از سال 1363، با شرکت عده ای از متخصصین با هدف طراحی و ساخت مجموعه های ساختمانی و صنعتی شروع به کار نموده است.در خلا ل این مدت توانسته است با استفاده از آخرین تجربیات علمی و عملی متخصصینی که در اجرای پروژه ها دارای سابقه طولانی بوده اند، پروژه هایی به شرح این شناخت نامه را به انجام برساند.

آخرین رتبه بندی این شرکت در زمینه خدمات مشاوره، طرح و ساخت (EPC) و پیمانکاری که از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تشخیص صلاحیت گردیده به شرح زیر می باشد:
1-    مهندسین مشاور پایه یک با تخصص طراحی ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی
2-    مهندسین مشاور پایه سه با تخصص طراحی ساختمان های آموزشی، ورزشی، بهداشتی و درمانی

مرحوم صمد رودگرمی

موسس