مجموعه تجاری اداری ، مسکونی صفاییه یزد

مسابقه طراحی  (رتبه اول)

کارفرما : اداره کل راه و شهرسازی استان یزد
1395
زیربنا : 108,000 متر مربع
یزد، ایران