مجتمع چندمنظوره معالی آباد شیراز

کارفرما : سازمان مسکن و شهرسازی و شرکت آ.پی.اس
مسابقه طراحی (رتبه دوم با همکاری مهندسین مشاور تدبیر صنعت)
1380
زیربنا : 250,000 متر مربع
شیراز، ایران