مجتمع و مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی سها

کارفرما : سازمان تدارکات و تولید دارو و تجهیزات پزشکی جمعیت هلال احمر ایران
مدیریت و اجرا
1374
زیربنا : 10,000 متر مربع
کرج، ایران