سیامک کلهر

متولد 1339

کارشناس برق قدرت ، دانشگاه خواجه نصیر، 1366

بخش تاسیسات الکتریکی