ساختمان اداری مرکزی بنیاد شهید و امور ایثارگران

طراحی و نظارت

کارفرما: بنیاد شهید و امور ایثارگران

زیربنا: 63,400 متر مربع

1393

تهران، ایران