اداره مرکزی و سالن همایش شرکت ایران خودرو دیزل

کارفرما : شرکت ایران خودرو دیزل
طراحی
1379
زیربنا : 14,500 متر مربع
تهران، ایران