اداره مرکزی و سالن همایش شرکت آب و فاضلاب غرب استان تهران

کارفرما : شرکت آب و فاضلاب غرب تهران
طراحی و نظارت
1382
زیربنا : 25,000 متر مربع
کرج، ایران